A weboldalon sütiket (cookie-kat) használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak.

A "Funkcionális, elengedhetetlen" sütik az oldal működéséhez szükségesek. A "Statisztika" sütik a látogatáselemzéshez szükségesek mely segítségével mérni tudjuk oldalunk teljesítményét. A "Közösségi média, marketing" sütik engedélyezésével oldalunk közésségi média szolgáltatásait veheti igénybe, valamint böngészési szokásainak megfelelő személyre szabott hirdetéseket kaphat.
Választása eltárolásához is sütit használunk, hogy böngészőjében legközelebb is a választásának megfelelően jelenhessen meg az oldalunk.

Az alábbi süti beállításokat alkalmazhatja:

Funkcionális sütik
Ezek a sütik az oldal működéséhez szükségesek, melyekben az oldal személyreszabott beállításait tároljuk az Ön részére.

Statisztikai sütik
Látogatáselemzéssel kapcsolatos sütik, melyen keresztül visszajelzést kaphatunk látogatóinkról, a meglátogatott oldalakról, oldalunk teljesítményéről. Ezen tapasztalatok alapján fejleszthetjük weboldalunkat, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa.

Közösségi média és marketing sütik
Közösségi hálózatokhoz tartozó sütik teszik lehetővé, hogy a felhasználók megoszthassák az általuk kedvelt tartalmakat az ismerőseikkel. A marketing sütik segítségével pedig személyre szabott hirdetéseket tudunk megjeleníteni az ön számára, böngészési szokásainak elemzésével.

Részletek a Cookie-k kezeléséről...

Ezt a felületet a láblécben található "Cookie beállítások" hivatkozásra kattintva a későbbiekben is elérheti, a beállításait így a későbbiekben megváltoztathatja.

Általános felhasználási feltételek

PanSZASZHatálybalépés dátuma: 2019.08.01.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Benedek-Nagy Rita és Kovács László egyéni vállalkozók (továbbiakban: Szolgáltató) által, illetve a www.panszasz.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal), valamint a Szolgáltató által kezelt Facebook oldalon (https://www.facebook.com/PanSZASZ/) feltüntetett, meghirdetett szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön igénybe kívánja venni Benedek-Nagy Rita és Kovács László egyéni vállalkozók által meghirdetett szolgáltatásokat, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi ÁSZF-et, és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

A Weboldalon, illetve a Facebook oldalon meghirdetett szolgáltatások igénybevételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen ÁSZF-et és annak minden pontjával egyetért.

 

 

1. Szolgáltató adatai

 

1.1. Név: Benedek-Nagy Rita egyéni vállalkozó

Székhely: 7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos ltp. 28. 2/15.
Nyilvántartási szám: 53928113
Adószám:69955408-1-37
E-mail: panszasz@gmail.com
Telefonszám: 20/9113828

1.2. Név: Kovács László egyéni vállalkozó

Székhely: 7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos ltp. 28. 2/15.
Nyilvántartási szám: 54384853
Adószám: 55669263-1-37
E-mail: panszasz@gmail.com
Telefonszám: 30/4789447

 

2. Az ÁSZF hatálya és módosíthatósága

 

2.1. Az ÁSZF a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének szabályait tartalmazza.

2.2. Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint az Ügyfélre terjed ki.

2.3. Az ÁSZF a kihirdetés napjától hatályos és visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályban marad.

2.4. Szolgáltató jogosult egyoldalúan, írásban módosítani az ÁSZF-et. Az ÁSZF módosításai hatálybalépésének pontos dátumáról Szolgáltató az Ügyfelet a Weboldalon keresztül tájékoztatja, közzététel útján.

2.5. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint az ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. A vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.1. Szolgáltató az Ügyfél részére panaszkezeléssel, valamint hivatali- (földhivatali ügyintézések, családi pótlék, lakcímkártya, adókártya, anyakönyvi kivonat, gépjármű átírás, nyugdíj igénylés, anyasági támogatás) és közmű (közmű átírás, nullás igazolás, műszaki ügyintézés) ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatást biztosít. Lehetőség van továbbá ’Ügyintézés – csomagajánlatok’ igénybevételére (költözés csomag, friss házasok csomag, gyermek után járó juttatások csomag, CSOK csomag, energetikai pályázat csomag, építkezés csomag, kegyeleti csomag). További szolgáltatások közé tartozik a helyszínen a mérőórák állapotának a felmérése Szolgáltató által, annak érdekében, hogy kellemetlenség nem érhesse az Ügyfelet a leolvasások vagy az ellenőrzések alkalmával. A szolgáltatás tartalmát és a szolgáltatási díjat Szolgáltató a Weboldalon teszi közzé.

3.2. A szolgáltatás célja az egyes üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató jogi személyek (például: közmű szolgáltatók, hivatalos szervek stb.) által nyújtott szolgáltatások igénybe vevőinek érdekérvényesítésének hatékonyabbá tétele, illetve gyors és egyszerű ügyintézés biztosítása.

3.3. A személyi asszisztens szolgáltatás (SZASZ) azoknak nyújt segítséget, akiknek nincs idejük, kedvük, türelmük, hogy ügyeiket elintézzék és olyan megbízható, gyors segítséget szeretnének, ahol a megfelelő tudás, tapasztalat és diszkréció is adott. A személyi asszisztens szolgáltatás az, amely időt takarít meg, és megszabadítja az Ügyfelet a kellemetlen várakozásoktól.

3.4. Az Ügyfél és a Szolgáltató között a kapcsolatfelvétel a Weboldalon a ’Kapcsolat’ menüpont alatt található űrlap (Kapcsolatfelvételi adatlap) kitöltésével és megküldésével történik. Miután a kapcsolatfelvétel megtörtént a Szolgáltató és az Ügyfél között, időpont egyeztetésre kerül sor. Ezután személyesen kerül aláírására egy megbízási szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél között – amely szerződésben felek a jogviszony legfontosabb paramétereit, azaz a megbízás tartalmát rögzítik –, valamint a szükséges ügyekhez a meghatalmazás elkészítése, aláírása Ügyfél részéről. E mellett néhány szolgáltató, hivatal különleges adatokat is kérhet az eljárás során, ezt mindig az adott ügy esetén külön kerül Ügyféltől elkérésre vagy Szolgáltató által beszerzésre.

A jogviszony létrejöttének előfeltétele az ÁSZF megismerése és elfogadása. A Weboldalon a ’Kapcsolat’ menüpont alatt rádiógombon keresztül történő bejelölés útján az ÁSZF tartalma megismertnek és elfogadottnak tekintendő az Ügyfél részéről.

3.5. A szolgáltatások igénybevételére előre egyeztetett helyen és időpontban van lehetőség. A szolgáltatás Somogy, Tolna és Baranya megyében, valamint Szekszárd 50 km-es vonzáskörzetében (például: Baja stb.) elérhető.

3.6. A Szolgáltató és az Ügyfél közötti ügyintézés (adatok megkérése, megbízási szerződés aláírása stb.) a megrendelt szolgáltatás jellegétől függően 30 és 60 perc közötti időt vesz igénybe, mely időtartam csak tájékoztató jellegű Szolgáltató részéről.

 

4. Az Ügyfél és a Szolgáltató általános jogai és kötelezettségei

 

4.1. Az Ügyfélre vonatkozó szabályok:

4.1.1. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatást az ÁSZF-ben és a hatályos jogszabályi előírásokban meghatározott célokra és módon igénybe venni.

4.1.2. Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevétele, a Weboldal használata során az ÁSZF-ben foglalt szabályokat betartani, illetve köteles tartózkodni Szolgáltató jóhírnevének, illetve üzleti érdekeinek megsértésétől. Amennyiben Ügyfél magatartása, írásbeli vagy szóbeli kommunikációja vagy egyéb eljárása Szolgáltató üzleti érdekeit, jóhírnevét sérti vagy veszélyezteti, esetleg a Szolgáltatóval kapcsolatosan hátrányos megítélést eredményezhet, úgy Szolgáltató jogosult Ügyféltől a Szolgáltatás nyújtását megtagadni, az Ügyféllel kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani.

4.2. Szolgáltatóra vonatkozó szabályok:

4.2.1. Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételét jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve az ÁSZF rendelkezéseibe ütköző igénybevétel esetén azonnali hatállyal felmondja a szerződést.

4.2.2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal tartalmát, elrendezését bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét az ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.

 

5. Szolgáltatási díj

 

5.1. A Szolgáltatás mindenkori díjszabását Szolgáltató a Weboldalon teszi közzé.

5.2. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási díjakat egyoldalúan módosítani. Szolgáltató a módosított díjakat a Weboldalon közzéteszi, azok a módosítás közzétételét követő naptól hatályosak.

5.3. Szolgáltató egyedi árajánlat igénybevételére is lehetőséget biztosít Ügyfél részére, amely lehetőségről a Weboldalon megadott elérhetőségeken vagy a ’Kapcsolat’ menüpont alatt található űrlap kitöltésével és megküldésével érdeklődhet az Ügyfél. Több szolgáltatás megrendelése esetén minden ügyintézés árából kedvezményt biztosíthat a Szolgáltató.

5.4. Szolgáltatási díj megfizetésére az Ügyfél köteles.

5.5. A Szolgáltatási díjat Ügyfél a Szolgáltató számlája ellenében köteles megfizetni készpénz vagy átutalás útján.

6. A szolgáltatási jogviszony megszűnése

6.1. Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás nyújtására irányuló megbízási díjat a Szolgáltatónak megfizeti, de a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat (meghatalmazás elkészítéséhez szükséges személyes adatok stb.) nem bocsátja rendelkezésre a Szolgáltató által meghatározott határidőn belül, a szolgáltatási jogviszony lehetetlenülés miatt megszűnik, az Ügyfél a megbízási díjat elveszíti.

 

 

7. Felelősség

 

7.1. Panaszkezelés esetén Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét a panasz közzétételéből, a panasz indokolatlanul bántó kifejezésmódjából, helytelen vagy valótlan tartalmából eredő, vele szemben támasztott sérelemdíjjal kapcsolatos kártérítési és kártalanítási igény tekintetében. Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen pont szerinti igények kifejezetten a közzétevő Ügyfelet terhelik azzal, hogy amennyiben a jelen pont szerinti igények kötelezettje Szolgáltató lenne, úgy Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatót mentesíti a felelősség alól és a vele szemben támasztott igényért helytáll.

 

 

8. Szellemi alkotások

 

8.1. Szolgáltatót kizárólagos, a szerzői jog részjogosítványait képező vagyoni jogok illetik meg a Weboldal, illetve a szolgáltatásának valamennyi elemére, különös tekintettel a szoftvereire és a domain-neveire. A Weboldal, a Weboldalon található anyagok, információk, valamint a Weboldal képernyőn megjelenő kialakítása a Szolgáltató tulajdona, amelyek szerzői jogi védelem alatt állnak. A Weboldal tartalmáról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, illetve a Weboldal tartalmát felhasználva saját hasonló szolgáltatást létrehozni.

 


9. Adatvédelem

 

9.1. Az Ügyfél által megadott adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtaknak megfelelően történik.

9.2. Szolgáltató az Ügyfél megadott adatait csak indokolt esetben és csakis a legszűkebb körben adhatja tovább harmadik félnek. Az adatvédelemről bővebben az Adatvédelmi tájékoztatóban olvashatnak.

 

 

10. Vegyes rendelkezések

 

10.1. Az ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy kikényszeríthetetlensége nem vonja maga után a szerződés többi részének érvénytelenségét.

10.2. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról történő lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

10.3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.

10.4. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató és Ügyfél közötti e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

10.5. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Ügyfél között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz az „írásbeli megerősítés” követelményének.

10.6. A felek a vitás kérdéseket elsősorban békés úton, tárgyalás útján kívánják rendezni. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre, a szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseik alkalmára kikötik a Szekszárdi Járásbíróság, hatáskör hiányában a Kaposvári Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Verziószám: 1.0